Konkurs 2012

 

 

XII Konkurs PB CONTI został rozstrzygnięty! 

 

Fantastyczny REJS PO NILU wygrała pani Ewa Leszczyńska  (kupon nr 067).

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!!!!

 

Regulamin XII Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest CONTI Biuro Podróży s.c. A.Kwiatkowska, J.Kwiatkowska z siedzibą w Kluczborku, przy ulicy Grunwaldzkiej 16;

 2. W konkursie biorą udział osoby pełnoletnie, które na sezon LATO 2012 wykupią w biurze wczasy z dojazdem zorganizowanym, apartament z dojazdem własnym lub wycieczkę zagraniczną.

 3. W przypadku wykupienia wczasów apartamentu lub wycieczki dla kilku osób prawo do udziału w konkursie ma tylko jedna osoba dokonująca zgłoszenia uczestników;

 1. Każda osoba biorąca udział w konkursie posiada numer konkursowy, przydzielony według kolejności;

 2. Konkurs obejmuje wszystkie rezerwacje dokonane na sezon LATO 2012.

 3. Nagrodą Główną w konkursie jest:

REJS PO NILU;

 1. Termin realizacji: październik-listopad 2012;

 2. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie kuponu konkursowego naklejonego na okładkę firmową CONTI;

 3. Losowanie nagród odbędzie się 01.10.2012r. w siedzibie Organizatora. Zwycięzca konkursu powiadomiony będzie telefonicznie o wygranej;

 4. Wyniki losowania podane zostaną w siedzibie biura oraz na stronie internetowej www.conti.com.pl na co uczestnik konkursu wyraża zgodę;

 5. Osoba decydująca się na udział w konkursie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie CONTI Biuro Podróży s.c. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej 16 oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.833) w celach marketingowych. Organizator informuje jednocześnie o braku zamiaru udostępniania ich poza firmę;

 6. Termin odbioru nagrody upływa z dniem 08.10.2012r.;

 7. W przypadku nie odebrania nagrody przez osobę wylosowaną odbędzie się ponowne losowanie w dniu 09.10.2012r., które wyłoni zwycięzcę;

 8. W przypadku zwrotu zakupionych wczasów, wycieczki zagranicznej, osoba rezygnująca traci prawo do udziału w konkursie;