Konkurs 2015

 15 KONKURS BIURA PODRÓŻY CONTI  ROZSTRZYGNIĘTY!!!

APARAT FOTOGRAFICZNY wygrali Państwo KANSY za wyjątkowe zdjęcie z podróży poślubnej.

Komisja przyznała również kilka wyróżnień. Upominki firmowe otrzymali: Aleksandra Juzwa, Joanna Jantos i Joanna York!

GRATULUJEMY!!!

Dziekujemy również wszystkim naszym klientom za udział w konkursie.

 

 

 

 

Regulamin XV Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest CONTI Biuro Podróży s.c. A.Kwiatkowska, S.Kwiatkowski z siedzibą w Kluczborku, przy ulicy Grunwaldzkiej 16;

 2. W konkursie biorą udział osoby pełnoletnie, które na sezon LATO 2015 wykupią w biurze wczasy z dojazdem zorganizowanym, dojazdem własnym lub wycieczkę zagraniczną.

 3. W przypadku wykupienia wczasów, apartamentu lub wycieczki dla kilku osób prawo do udziału w konkursie ma tylko jedna osoba dokonująca zgłoszenia uczestników;

 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie posiada numer konkursowy, przydzielony według kolejności;

 5. Konkurs obejmuje wszystkie rezerwacje dokonane na sezon LATO 2015 w terminie 09.04.2015r.-30.09.2015r.

 6. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do biura zdjęcia bądź filmu z wakacji. Zdjęcie/film musi być zrobione/y podczas tegorocznych wakacji wykupionych w BP Conti. Zdjęcie/film może być przekazane w formie elektronicznej- na płycie opisanej: imię i nazwisko, miejsce wykonania, data;

 7. Kryterium wyboru najlepszych zdjęć/filmów: pomysłowość, kreatywność, wartości estetyczne, wyjątkowość.

 8. Zdjęcia/film po zakończeniu konkursu, stanowią własność BP Conti.

 9. Nagrodą w konkursie jest: APARAT FOTOGRAFICZNY, przewidujemy również wyróżnienia, gdzie nagrodami są upominki firmowe BP Conti.

 10. Wybór najlepszych zdjęć/filmów zostanie dokonany przez Komisję składającą się z właścicieli, pracowników BP Conti oraz 2 losowo wybranych klientów XV Konkursu; Decyzja Komisji jest ostateczna.

 11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, iż:

 • Zgłoszona do Konkursu fotografia/film jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw

autorskich,

 • Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach/filmach na rozpowszechnianie ich

wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 

 1. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie kuponu konkursowego naklejonego na okładkę firmową CONTI;

 2. Wybór najlepszych zdjęć/filmów odbędzie się 01.10.2015r. w siedzibie Organizatora. Zwycięzcy konkursu powiadomieni będą telefonicznie o wygranej;

 3. Wyniki oraz zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane w siedzibie biura, na stronie internetowej www.conti.com.pl oraz w materiałach promocyjnych i portalach internetowych na co uczestnicy konkursu wyrażają zgodę;

 4. Osoba decydująca się na udział w konkursie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie CONTI Biuro Podróży s.c. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej 16 oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.833) w celach marketingowych. Organizator informuje jednocześnie o braku zamiaru udostępniania ich poza firmę;

 5. Termin odbioru nagród upływa z dniem 07.10.2015r.;

 6. W przypadku nie odebrania nagród odbędzie się ponowny wybór w dniu 08.10.2015r., który wyłoni zwycięzców;

 7. W przypadku zwrotu zakupionych wczasów, wycieczki zagranicznej, osoba rezygnująca traci prawo do udziału w konkursie;